20140312_101     29-09

Vi prosjekterer og bistår i hele byggeprosessen

Huurre Norway AS sin totalentreprise virksomhet begynte i forbindelse med oppbyggingen av fiskeindustrien i Nord-Norge etter krigen. Siden har det blitt mange leveranser i både inn- og utland og vi framstår i dag som en landsdekkende entreprenør som kan levere alle typer bygg og løsninger. Hjertet banker fortsatt litt ekstra når vi kan bruke vår kompetanse innen kjøl, frys og næringsmiddel, det var her det hele startet og det er der vi gjennom snart 60 år har utviklet kunnskap som virkelig kan gjøre en stor forskjell og skape verdier for kundene våre.

Vi prosjekterer og bistår i hele byggeprosessen, og mener selv resultatet blir best om vi får delta fra tidlig skissestadiet. Vår erfaring og kunnskap samt utstrakte nettverk av samarbeidspartnere sikrer riktig løsning og god totaløkonomi. Det er ikke alltid det lønner seg å bygge ned mot en pris, på lang sikt er det ofte bedre å bygge opp til en standard. Vi gir råd og illustrerer konsekvensen av å velge ulike kvaliteter.

Er bygget allerede prosjektert eller det kun er ønskelig med pris på de deler som omhandler vår spisskompetanse så gjør vi det også. Vi har lang erfaring med både total- og delentrepriser.

Byggeprosessen og gjennomføringen trygges av våre kompetente formenn og anleggsledere som alltid er på byggeplass. Vi setter ikke bort gjennomføringen, men er hele tiden til stede for å sikre at både vi og kunden ender opp med et produkt man med stolthet kan sette logoen sin på.

Huurre har Sentral Godkjenning for Ansvarsrett, og er medlem av Startbank.

Salgssjef Totalentreprise:


Stig Kobbeltvedt
Tlf: +47 977 62 062
E-post: stig.kobbeltvedt@huurre.no