I Huurre følger vi utviklingen rundt Koronaviruset tett og skal ta vårt samfunnsansvar på alvor.

Vi tar smittefaren og samfunnsansvaret på alvor

Det er allerede etablert en egen beredskapsgruppe som bestående av nøkkelpersonell og konsernressurser fra både konsernledelse, marked, drift og HMS. Denne gruppen følger utviklingen tett, og utarbeider handlingsplaner løpende basert på den informasjon som foreligger.

Vi innfører ytterligere skjerpede rutiner etter tiltak og råd fra regjeringen og FHI, rundt hygiene og smittevern for våre ansatte, våre kunder og våre medborgere:

Dette betyr at:

– Vi begrenser all reise- og møtevirksomhet til det minimale, og alle møter oppfordres å gjennomføres over telefon og/eller videokonferanse.

– Vi innfører hjemmekontor for alle våre ansatte som tar kollektivtransport til arbeid, sitter i åpent landskap, tilhører risikogrupper eller har personer i risikogrupper i hustanden.

– Vi har allerede innført strenge hygieniske tiltak, som vi oppfordrer våre ansatte å ta hensyn til både privat og i jobb.

– Vi skal, i tillegg til å etterkomme egne krav, etterkomme krav fra kundene våre, og sørge for god dialog.

Samtidig er vi avhengig av et godt samarbeid med alle våre kunder og samarbeidspartnere. Vi ber derfor om forståelse at det legges til rette for nødvendige tiltak for å hindre mulig eksponering og spredning.