Vårt fokus er å vise solidaritet og samtidig opprettholde normal progresjon og framdrift i våre prosjekter.

Vi i Huurre Norway AS overvåker kontinuerlig alle anbefalinger og forholdsregler knyttet til Covid-19 viruset. Alt personell er løpende orientert om hvilke forholdsregler de skal ta for i størst mulig grad beskytte og ta hensyn til seg selv, samfunnet, våre kunder og våre leverandører.

Vi jobber for å oppretter holde normal progresjon og framdrift i våre prosjekter. Det vil kunne oppstå forhold, som vi ikke rår over, knyttet til pålegg fra myndigheter, smitte eller sykdomsutbrudd, hvor vi skal ha en tydelig dialog med våre kunder.

Vi skal strekke oss, så langt vi kan, innenfor de anbefalinger som løpende kommer fra myndigheter og skal vise stor aktsomhet for å unngå smittefare.

Daglig leder
Tarjei Hegland
Mobil 908 56 428
E post tarjei.hegland@huurre.no