fbpx

Industripaneler

Industripaneler brukes til større og mer omfattende kjøle- eller fryserom, samt i andre rom innenfor næringsmiddelindustrien.

Det beste isolerende materialet som finnes i forhold til tykkelse

Industripaneler (sandwichpanel) brukes til større og mer omfattende kjøle- eller fryserom, samt i andre rom innenfor næringsmiddelindustrien.

Dette er løsningen som først og fremst blir brukt av storbrukere.

Huurres industripaneler er laget av sandwichelementer med oppskummet polyuretan som kjernemateriale som blir innkapslet mellom to stålplater.

Dette er det best isolerende materialet som finnes i forhold til tykkelse. Panelene har not og fjær i sammenføyningene.

Isolasjonspanelene benyttes først og fremst som kjøle- og fryseromsvegger men også som delevegger og himling i produksjonslokaler innen næringsmiddelindustrien. De egner seg også svært godt som utvendige byggfasader. Isolasjonspanelene gir optimal energiøkonomisering, kostnadseffektive løsninger og svært kort byggetid.

Isoleringspanelene er CE-merket, noe som innebærer at de er godkjent innen hele EU.


Balex Pur                 Tabbel Balex.jpg


                                         3profiler

Ta kontakt med vårt sentralbord for tilbud:
Tlf: +47 66 77 50 00
E post: huurre@huurre.no