Huurre Norway AS gjennomførte den 26. september, gjennom sitt morselskap Svalinn AS, oppkjøpet av Ki-Panel AB i Sverige.

http://www.kipanel.se

Ki-Panel er, som Huurre Norway, spesialisert på bygg og løsninger for næringsmiddelindustrien og anses som en av pioneren innen sitt felt i Sverige. Begge selskaper har tilhørt «Cold Storage Construction»-divisjonen til finske Huurre Group OY.

Tidligere leder

Daglig leder i Huurre Norway AS, Tarjei Hegland, har hatt lang fartstid som daglig leder av den svenske virksomheten og kjenner selskapet godt. Svalinn AS kjøpte ut den norske virksomheten i januar og er meget fornøyd med å nå ha kommet til enighet om også å ta over det svenske selskapet. Ny eier av Ki-Panel AB blir Ki-Panel Holding som igjen eies 41% av nøkkelpersoner i Ki-Panel og 59% av Svalinn AS.

Ki-Panel dekker hele Sverige gjennom sine kontorer i Uppsala, Göteborg og Helsingborg. Siden oppstarten i 1946 har Ki-Panel fokusert på matindustrien i Sverige og sikter mot en omsetning på ca. MSEK 130 (MNOK 120) for 2019.

Historie for samarbeid

De to selskapene har en historie for samarbeid vedrørende innkjøp og deling av kompetanse. Målet med oppkjøpet er å ytterligere forsterke båndene mellom de to organisasjonene gjennom felles administrasjonsfunksjoner, produktutvikling og markedsarbeid.
Huurre Norway har en mer etablert posisjon som totalentreprenør enn Ki-Panel, mens Ki-Panel er en av Sveriges ledende på utleie av fryse- og kjølecontainere. Sett bort ifra disse forskjellene, har begge selskaper relativt lik produktprofil. Fokus skal fortsatt være på oppbevaring av mat og opprettholde en ledende posisjon med vår kompetanse innen dette segmentet. Vi ønsker å være en foretrukket samarbeidspartner for bygg og løsninger innen kjøl, frys, produksjon og hygiene, men nå i en skandinavisk målestokk.

«Huurre Norway og Ki-Panel har felles historie med Huurre Group OY og selv om det har vært en hyggelig reise, er dette selskaper hvor organisasjonene og enkeltpersoners innsats har vært avgjørende. Det er derfor spesielt gledelig nå å kunne tilrettelegge for et konsern hvor de ansatte er med på eiersiden. Ved kjøpet av dette selskapet, har vi lagt grunnlaget for å videreutvikle vår kompetanse, ta større markedsandeler og ikke minst la kundene få del i det beste fra begge selskapene.»
– Tarjei Hegland, daglig leder, Huurre Norway AS.

Transaksjonen

Ki-Panel har vært eid av Huurre Group Oy i Finland siden 1986 og dannet, sammen med Huurre Norway AS, «Cold Storage Contracting»-divisjonen i Huurre Group. Den gamle eieren ønsker nå å fokusere på høyteknologiske kjøleløsninger og solgte i januar Huurre Norway til Svalinn AS. På lik måte selger de nå Ki-Panel AB til Ki-Panel Holding AB, hvor Svalinn AS er største aksjonær.

Transaksjonen ble fullført 26. september 2019. Den konsoliderte omsetningen for Svalinn AS med datterselskaper i Norge og Sverige, forventes i 2019 å utgjøre ca. MNOK 550, med god drift, tilfredsstillende lønnsomhet og totalt ca. 140 ansatte fordelt på ni driftssteder i Norge og Sverige.

Kontaktinformasjon:

Tarjei Hegland – Daglig leder, Huurre Norway AS
Tlf: +47 908 56 428
Nils E. Haukeland – Styreleder, Svalinn AS
Tlf: +47 917 71 163