Huurre Norway har ansatt Thomas Garnes som Group CFO og vil ha det økonomiske ansvaret for Huurre Norway, Huurre Montasje og Ki-Panel (Sverige).

Garnes sine kjerneoppgaver vil være aktiviteter som sikrer at selskapene Huurre Norway, Huurre Montasje og Ki-Panel (Sverige) har høy kvalitet og pålitelighet i all finansiell rapportering. Samt sørge for at selskapene har optimal finansiering, og at selskapene til enhver tid har full oversikt over den finansielle situasjonen. Selskapene har i dag nærmere 135 ansatte og omsetningen for 2019 var 550 MNOK.

Garnes er utdannet siviløkonom fra NHH med master i finans og gikk rett fra skolebenken til PwC i 2012, hvor han begynte i selskapets konsulentavdeling i Bergen. I løpet av de 7,5 årene i PwC, jobbet han på tvers av bransjer med ulike problemstillinger, og ledet mange store prosjekter både i privat og offentlig sektor.

Nyansatt under en krise
«Selv om vi nå er inne i den verste krisen etter andre verdenskrig, ser jeg fortsatt lyst på fremtiden. Huurre har en ambisiøs leder og et ambisiøst styre, og jeg er helt sikker på at vi klarer å nå de mål vi setter oss. Så er det også noe med at man under en krise får man presset frem forbedringer. Målet bør være å komme ut mer digitale og agile, og holde fokus på fremdriften.» – Thomas Garnes.

Konsulent vs. fast ansatt
«Den klare fordelen med å være fast ansatt i ett selskap, er det eierskapet, samholdet og tilhørigheten man utvikler til det selskapet og kollegaene man har der. Etter å ha hatt korte opphold som konsulent i forskjellige selskap i 7,5 år, ser jeg virkelig frem til å få et fast kontor, og kunne bruke all energien min på ett selskap. En annen fordel er at man da får tid til å bli god i jobben sin – man slipper å hoppe videre til et nytt selskap etter for eksempel 6 måneder, da man akkurat har begynt å få arbeidsoppgavene inn i fingrene.» – Thomas Garnes.