Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 6225373.jpg

Daglig leder Tarjei Hegland og en gruppe ledende ansatte kjøper den landsdekkende entreprenørvirksomheten Huurre Norway AS og Huurre Montasje AS. Huurre Norway AS er en veldrevet, anerkjent og ledende totalentreprenør fokusert på matvareindustrien i Norge som omsatte i 2018 for ca. mNOK 352. Eierskiftet vil medføre en offensiv satsing på innovasjon, utvikling og kvalitet.

Vi er en landsdekkende entreprenør som siden 1946 har fokusert på oppbevaring av mat og matsikkerhet. Vi har unik kompetanse på bygging av kjølte arealer og har utviklet egne løsninger og detaljer knyttet til bla. ivaretakelse av kuldebro, fuktsperre, kondens og ikke minst hygiene. Huurre var en av pioneren inne håndtering og produksjon av sandwichpaneler.

Vi har fortsatt eget kompetansesenter i Namsos hvor produktutvikling har høy fokus. Produktsortimentet strekker seg fra små kjøle- og fryserom til nøkkelferdige totalentrepriser hvor prosjektering inngår. Bedriften er en av landets største produsenter av beslag og lagerfører en rekke produkter utviklet for matvareindustrien (se nettbutikk for ytterligere produktinformasjon).

Huurre Norway AS har siden 1999 vært eid av Huurre Group Oy i Finland. Dette har vært en industriell og langsiktig eier som nå ønsker å spisse fokus mot høyteknologiske løsninger og selger seg derfor helt ut av den norske virksomheten.

Vår daglige leder, Tarjei Hegland, har sammen med ledende ansatte og eksterne investorer kjøpt 100% av aksjene i selskapet.

Transaksjonen ble gjennomført 23. januar 2019 og inkluderer det heleide datterselskapet Huurre Montasje AS. Ny eier av Huurre Norway AS er Svalinn AS. Ny styreleder i Huurre Norway AS og Svalinn AS er Nils E. Haukeland.

Det er i dag totalt 95 ansatte i den norske virksomheten og ingen av disse berøres på noen måte av transaksjonen, sett bort fra at enkelte nå er medeiere i virksomheten. Selskapet har kultur for utvikling av egne ansatte, lite gjennomtrekk og det er naturlig og ønskelig at ansatte nå kommer sterkt inn på eiersiden. Vi vil fortsatt operere under Huurre Norway-navnet i en avtalt periode. Vårt mål er å ytterligere å styrke posisjonen som Norges foretrukne entreprenør og leverandør av løsninger til matvareindustrien.

Huurre Norway har vært en selvstendig enhet i Huurre-konsernet, som har virksomhet bl.a. i Sverige og Finland, i tillegg til Norge, og står godt på egenhånd operasjonelt og finansielt.

Tarjei Hegland sier i en kommentar at overtagelsen er godt planlagt og at han ser fram til å utvikle virksomheten sammen med sin nye eiergruppe og sitt nye styre. Han legger til at både kunder, ansatte og samarbeidspartnere kommer til å oppleve veldig inspirerte Huurre-ansatte fremover og en styrket satsing på innovasjon, utvikling og kvalitet.

For eventuelle spørsmål:

Tarjei Hegland
Mobil 90856428
E-post: tarjei.hegland@huurre.no
www.huurre.no